2020

Hierbij verder nog enkele belangrijke data, de rest volgt op de receptie:

  • op 23 februari is er de jaarlijkse mis en fietswijding om 9u in de kerk St. Petrus te Zulte, waarna iedereen wordt verwacht in het sportcafé voor de koffietafel, gratis geschonken door het sportcafé!
  • vanaf 1 maart zijn er weer de wekelijkse gezamenlijke ritten waarvan de rittenschema op de website bekend zal gemaakt worden
  • Op 11 april is er ook weer onze jaarlijkse Klassieker van het Goede doel.

Op de website kan je nog steeds zelf een attest voor eventuele tussenkomst van jullie mutualiteit ophalen via:  https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/tegemoetkoming-mutualiteit

Ons stamnummer is 72014008.

Via deze link kan je nog wat meer info terugvinden over de Leierenners